درباره ما

بزرگترین تولیدی و پخش ظروف سنگی تزئینی و چینی در شرق کشور 

۱6۰،۰۰۰+

کسب‌و‌کار و فروشنده

۴،۵۰۰،۰۰۰+

تنوع کالایی

4۰،۰۰۰،۰۰۰+

بازدید یکتای ماهانه